Kallelse och föredragningslista 2019/20:62

Kallelse och föredragningslista 2019/20:62 EU-nämndens sammanträde 2020-07-10

EU-nämndens sammanträde 2020-07-10

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:62


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-07-10 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
 2. Utrikes frågor
  Utrikesminister Ann Linde
  Återrapport från videomöte den 15 juni 2020
  Information och samråd inför möte i rådet den 13 juli 2020
 3. (ca kl. 09.30) Allmänna frågor
  Statsrådet Hans Dahlgren
  Återrapport från videomöte den 16 juni 2020
  Information och samråd inför videomöte den 15 juli 2020

 4. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 8 juli samt uppteckningar från sammanträdet den 26 juni 2020
 5. (ev.) Övriga frågor


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 16 juli
  kl. 14.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Europeiska rådet

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.