Kallelse och föredragningslista 2019/20:65

Kallelse och föredragningslista 2019/20:65 EU-nämndens sammanträde 2020-07-17

EU-nämndens sammanträde 2020-07-17

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:65


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-07-17 kl. 17:00
Plats: Obs! RÖ9-54

Föredragningslista

  1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
  2. Europeiska rådet
    Statssekreterare Paula Carvahalo Olovsson
    Information under pågående möte i Europeiska rådet den 17-18 juli 2020
  3. (ev.) Övrigt

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.