Kallelse och föredragningslista 2019/20:68

Kallelse och föredragningslista 2019/20:68 EU-nämndens sammanträde 2020-07-19

EU-nämndens sammanträde 2020-07-19

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:68


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-07-19 kl. 17:30
Plats: EU-nämndens sessionssal

Föredragningslista

  1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
  2. Europeiska rådet
    Statsminister Stefan Löfven
    Information och samråd under pågående möte i Europeiska rådet den 17-18 juli 2020
  3. (ev.) Övrigt

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.