Kallelse och föredragningslista 2019/20:70

Kallelse och föredragningslista 2019/20:70 EU-nämndens sammanträde 2020-07-21

EU-nämndens sammanträde 2020-07-21

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:70


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-07-21 kl. 6:05:
Plats: EU-nämndens sessionssal (RÖ9-54)

Föredragningslista

  1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
  2. Återrapport från Europeiska rådet
    Statsminister Stefan Löfven återrapporterar från Europeiska rådet den 17-21 juli 2020

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.