Kallelse och föredragningslista 2019/20:71

Kallelse och föredragningslista 2019/20:71 EU-nämndens sammanträde 2020-08-14

EU-nämndens sammanträde 2020-08-14

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:71


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-08-14 kl. 11:30
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

  1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
  2. Utrikes frågor
    Utrikesminister Ann Linde
    Information och samråd inför extrainsatt videomöte den 14 augusti 2020
  3. (ev.) Övriga frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.