Kallelse och föredragningslista 2019/20:72

Kallelse och föredragningslista 2019/20:72 EU-nämndens sammanträde 2020-08-19

EU-nämndens sammanträde 2020-08-19

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:72


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-08-19 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.