Kallelse och föredragningslista 2019/20:7

Kallelse och föredragningslista 2019/20:7 EU-nämndens sammanträde 2019-10-16

EU-nämndens sammanträde 2019-10-16

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:7


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-10-16 kl. 14:30
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Stefan Löfven
  Information och samråd inför Europeiska rådet den 17-18 oktober 2019
 2. (ev.) Övrigt

  Anm: 
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 18 oktober 2019 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  *
  Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård
 

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.