Kallelse och föredragningslista 2020/21:11

Kallelse och föredragningslista 2020/21:11 EU-nämndens sammanträde 2020-10-29

EU-nämndens sammanträde 2020-10-29

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2020/21:11


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-10-29 kl. 12:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.