Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2020/21:12

Kallelse och föredragningslista 2020/21:12 EU-nämndens sammanträde 2020-10-30

EU-nämndens sammanträde 2020-10-30

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2020/21:12


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-10-30 kl. 08:30
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.