Kallelse och föredragningslista 2020/21:22

Kallelse och föredragningslista 2020/21:22 EU-nämndens sammanträde 2020-12-28

EU-nämndens sammanträde 2020-12-28

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2020/21:22


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-12-28 kl. 16:00
Plats: EU-nämndens sessionssal (RÖ 9-54)

Föredragningslista

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.