Kallelse och föredragningslista 2020/21:24

Kallelse och föredragningslista 2020/21:24 EU-nämndens sammanträde 2021-01-21

EU-nämndens sammanträde 2021-01-21

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2020/21:24


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2021-01-21 kl. 15:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
 2. Information inför videomöte i kretsen av stats-och regeringschefer
  Statsrådet Hans Dahlgren
  Information inför videomöte i kretsen av stats-och regeringschefer den 21 januari 2021
 3. (ev.) Övrigt

  Anm: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 22 januari 2021 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Jordbruk och fiske
  * Utrikes frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.