Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2020/21:25

Kallelse och föredragningslista 2020/21:25 EU-nämndens sammanträde 2021-01-22

EU-nämndens sammanträde 2021-01-22

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2020/21:25


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2021-01-22 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
 2. Utrikes frågor
  Utrikesminister Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 7 december 2020
  Information och samråd inför möte i rådet den 25 januari 2021
 3. (ca kl. 10.00) Jordbruk och fiske
  Statsrådet Jennie Nilsson
  Återrapport från möte i rådet den 15-17 december 2020
  Information och samråd inför videomöte den 25 januari 2021

 4. (ca kl. 10.30) Återrapport från videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer
  Statsrådet Hans Dahlgren
  Återrapport från videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer den 21 januari 2021

 5. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 15 januari 2021 samt uppteckningar från sammanträdet den 28 december 2020.
 6. (ev.) Övriga frågor

 7. Deltagande i sammanträde på distans via Skype
  Information
  Supporttekniker och utbildare Henrik Lundkvist, Riksdagsförvaltningen


  Anm: 
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 12 februari 2021 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor

  Utbildning, ungdom, kultur och idrott

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.