Kallelse och föredragningslista 2020/21:4

Kallelse och föredragningslista 2020/21:4 EU-nämndens sammanträde 2020-09-25

EU-nämndens sammanträde 2020-09-25

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2020/21:4


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-09-25 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.