Kallelse och föredragningslista 2020/21:7

Kallelse och föredragningslista 2020/21:7 EU-nämndens sammanträde 2020-10-06

EU-nämndens sammanträde 2020-10-06

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2020/21:7


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-10-06 kl. 13:00
Plats: Obs! Konstitutionsutskottets sessionssal (RÖ7-08)

Föredragningslista

  1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
  2. Återrapport från Europeiska rådet
    Statsrådet Hans Dahlgren återrapporterar från Europeiska rådet den 1-2 oktober 2020

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.