Kallelse och föredragningslista 2020/21:9

Kallelse och föredragningslista 2020/21:9 EU-nämndens sammanträde 2020-10-14

EU-nämndens sammanträde 2020-10-14

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2020/21:9


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-10-14 kl. 14:00
Plats: Obs! Andrakammarsalen

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Stefan Löfven
  Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 15-16 oktober 2020
 2. (ev.) Övrigt

  Anm:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 16 oktober 2020 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Jordbruk och fiske
  * Miljö

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.