Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:1

Kallelse och föredragningslista 2016/17:1 EU-nämndens sammanträde 2016-09-15

EU-nämndens sammanträde 2016-09-15

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:1


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-09-15 kl. 13:30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Informellt möte mellan de 27 stats- och regeringscheferna
  Statsminister Stefan Löfven
  Information inför informellt möte mellan de 27 stats- och regeringscheferna den 16 september 2016.
 2. (ev) Övrigt  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 16 september 2016
  kl. 09:00 Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Allmänna frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.