Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:10

Kallelse och föredragningslista 2016/17:10 EU-nämndens sammanträde 2016-11-10

EU-nämndens sammanträde 2016-11-10

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:10


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-11-10 kl. 13:00
Plats: EU-nämndens sessionssal (RÖ9-54)

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor - handel
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 18 oktober 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 11 november 2016
 2. Allmänna frågor
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 18 oktober 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 november 2016
 3. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 4 november 2016
 4. (ev.) Övrigt


  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredag den 11 november
  kl. 08:30
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Utrikes frågor - försvar
  * Jordbruk och fiske
  * Allmänna frågor - sammanhållning
  * Ekonomiska och finansiella frågor - budget
  * Rättsliga och inrikes frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.