Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:16

Kallelse och föredragningslista 2016/17:16 EU-nämndens sammanträde 2016-12-09

EU-nämndens sammanträde 2016-12-09

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:16


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-12-09 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor
  Kabinettssekreterare Annika Söder
  Återrapport från möte i rådet den 14 november 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 12 december 2016
 2. (ca kl. 09:30) Allmänna frågor
  Kabinettssekreterare Annika Söder
  Statsrådet Ann Linde
  Information och samråd inför möte i rådet den 13 december 2016
 3. (ca. 10:00) Allmänna frågor
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 15 november 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 13 december 2016
 4. (ca kl. 10.15) Jordbruk och fiske frågor
  Statsrådet Sven-Erik Bucht
  Återrapport från möte i rådet den 14-15 november 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 12-13 december 2016
 5. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 25 november och protokoll från sammanträdet den 2 december 2016.
 6. (ev.) Övriga frågor

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum onsdag den 14 december
  kl. 14.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Europeiska rådet

  forts.


Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.