Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:19

Kallelse och föredragningslista 2016/17:19 EU-nämndens sammanträde 2017-01-13

EU-nämndens sammanträde 2017-01-13

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:19


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-01-13 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista


 1. Utrikes frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 12 december 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 16 januari 2017
 2. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 9, 14 och 16 december samt protokoll från sammanträdet den 14 och 16 december 2016
 3. (ev.) Övriga frågor

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredag den 20 januari
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Jordbruk och fiske

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.