Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:22

Kallelse och föredragningslista 2016/17:22 EU-nämndens sammanträde 2017-02-01

EU-nämndens sammanträde 2017-02-01

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:22


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-02-01 kl. 14:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer
  Statsminister Stefan Löfven
  Information och samråd inför informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 3 februari 2017
 2. (ev) Övrigt  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 3 februari 2017
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Allmänna frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.