Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:26

Kallelse och föredragningslista 2016/17:26 EU-nämndens sammanträde 2017-02-24

EU-nämndens sammanträde 2017-02-24

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:26


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-02-24 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Miljö
  Statsrådet Isabella Lövin
  Återrapport från möte i rådet den 19 december 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 28 februari 2017
 2. (ca kl. 09:15) Miljö
  Miljöminister Karolina Skog
  Återrapport från möte i rådet den 19 december 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 28 februari 2017
 3. (ca kl. 09:30) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 8 december 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 3 mars 2017
 4. (ca kl. 09:50) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
  Återrapport från möte i rådet den 8 december 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 3 mars 2017
 5. (ca kl. 10.15) Transport, telekommunikation och energi
  Statsrådet Ibrahim Baylan
  Återrapport från möte i rådet den 5 december 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 27 februari 2017
 6. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 10 februari samt protokoll från sammanträdet den 17 februari
 7. Övriga frågor

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum onsdag den 1 mars
  kl. 14.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Allmänna frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.