Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:29

Kallelse och föredragningslista 2016/17:29 EU-nämndens sammanträde 2017-03-08

EU-nämndens sammanträde 2017-03-08

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:29


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-03-08 kl. 14:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Stefan Löfven
  Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den
  9-10 mars 2017
 2. (ev) Övrigt


  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 17 mars
  kl. 14.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.