Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:30

Kallelse och föredragningslista 2016/17:30 EU-nämndens sammanträde 2017-03-17

EU-nämndens sammanträde 2017-03-17

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:30


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-03-17 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 21 februari 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 21 mars 2017
 2. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 24 februari, 1 mars och 3 mars samt protokoll från sammanträdena den 3 mars och den 8 mars.
 3. (ev.) Övriga frågor


  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 24 mars
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3)
  och behandlar:
  *Rättsliga och inrikes frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.