Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:41

Kallelse och föredragningslista 2016/17:41 EU-nämndens sammanträde 2017-06-09

EU-nämndens sammanträde 2017-06-09

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:41


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-06-09 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Jordbruk och fiske
  Statsrådet Sven-Erik Bucht
  Återrapport från möte i rådet den 11 maj 2017
  Återrapport från informellt ministermöte den 22-23 maj 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 12 juni 2017
 2. (ca kl. 09.15) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 3 mars 2017
  Återrapport från informellt ministermöte den 3-4 april 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 15-16 juni 2017
 3. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 12 och 19 maj 2017 samt protokoll från sammanträdena den 19 maj 2017
 4. (ev.) Övrigt


  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 15 juni
  kl. 12.30
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.