Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:44

Kallelse och föredragningslista 2016/17:44 EU-nämndens sammanträde 2017-06-21

EU-nämndens sammanträde 2017-06-21

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:44


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-06-21 kl. 8:30:
Plats: Skandiasalen (N3) Entré: Västerlånggatan 1

Föredragningslista

 1. Transport, telekommunikation och energi
  Statssekreterare Nils Vikmång
  Återrapport från möte i rådet den 27 februari 2017
  Återrapport från informellt ministermöte den 18 maj 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 26 juni 2017
 2. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 9 juni samt protokoll från sammanträdena den 15 och 16 juni 2017
 3. (ev.) Övriga frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.