Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:45

Kallelse och föredragningslista 2016/17:45 EU-nämndens sammanträde 2017-06-21

EU-nämndens sammanträde 2017-06-21

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:45


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-06-21 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Stefan Löfven
  Information och samråd inför Europeiska rådet den 22-23 juni 2017
 2. (ev) Övrigt


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 29 juni
  kl. 14:00

  Sammanträdet är i EU-nämndens sammanträdessal
  RÖ9-54 och behandlar:
  * Återrapport Europeiska rådet (telefonsammanträde)

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.