Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:47

Kallelse och föredragningslista 2016/17:47 EU-nämndens sammanträde 2017-07-07

EU-nämndens sammanträde 2017-07-07

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:47


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-07-07 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3) Entré: Västerlånggatan 1

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 16 juni 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 11 juli 2017
 2. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 9, 15, 16 och den 21 juni 2017 samt protokoll från sammanträdena den 16, 21 och 29 juni 2017
 3. (ev.) Övriga frågor


  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 14 juli kl. 10:00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Jordbruk och fiske
  * Ekonomiska och finansiella frågor - budget

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.