Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:8

Kallelse och föredragningslista 2016/17:8 EU-nämndens sammanträde 2016-10-19

EU-nämndens sammanträde 2016-10-19

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:8


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-10-19 kl. 14:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Stefan Löfven
  Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den
  20-21 oktober
 2. (ev) Övrigt


  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 4 november i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor
  * Utrikes frågor - handel

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.