Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:9

Kallelse och föredragningslista 2016/17:9 EU-nämndens sammanträde 2016-11-04

EU-nämndens sammanträde 2016-11-04

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:9


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-11-04 kl. 09:00
Plats: OBS! EU-nämndens sessionssal (RÖ9-54)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 11 oktober 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 8 november 2016
 2. Justering
  Protokoll från sammanträdena den 14, 18 och 19 oktober 2016 samt uppteckningar från sammanträdena den 7, 14 och 19 oktober 2016
 3. (ev.) Övrigt


  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum torsdag den 10 november
  kl. 13:00 i EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 och behandlar:
  * FAC-handel
  * Allmänna frågor