Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2018/19:22

Kallelse och föredragningslista 2018/19:22 EU-nämndens sammanträde 2019-03-08

EU-nämndens sammanträde 2019-03-08

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2018/19:22


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-03-08 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 12 februari 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 12 mars 2019
 2. (ca 09.45) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 6 december 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 mars 2019
 3. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 1 mars 2019
 4. (ev.) Övriga frågor

  Anm:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 15 mars 2019
  i Skandiasalen och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Jordbruk och fiske
  * Allmänna frågor
  * Allmänna frågor art. 50