Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2018/19:30

Kallelse och föredragningslista 2018/19:30 EU-nämndens sammanträde 2019-05-10

EU-nämndens sammanträde 2019-05-10

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2018/19:30


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-05-10 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor inkl. gemensam session utrikes- och försvarsministrar
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 8 april 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 13-14 maj 2019
 2. (ca kl. 09.40) Utrikes frågor - försvar
  Försvarsminister Peter Hultqvist
  Återrapport från möte i rådet den 19-20 november 2018
  Återrapport från informellt ministermöte den 30-31 januari 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 14 maj 2019
 3. (ca kl. 10.00) Utrikes frågor - utveckling
  Statsrådet Peter Eriksson
  Återrapport från möte i rådet den 26 november 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 16 maj 2019
 4. (ca kl. 10.20) Jordbruk och fiske
  Statsrådet Jennie Nilsson
  Återrapport från möte i rådet den 15 april 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 14 maj 2019
 5. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 24 april 2019.
 6. (ev.) Övriga frågor

  Anm: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 15 maj 2019
  kl. 13.00
  i Skandiasalen och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor


  forts.

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.