Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2018/19:31

Kallelse och föredragningslista 2018/19:31 EU-nämndens sammanträde 2019-05-15

EU-nämndens sammanträde 2019-05-15

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2018/19:31


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-05-15 kl. 13:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 12 mars 2019
  Återrapport från informellt möte i rådet den 5-6 april 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 17 maj 2019
 2. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 8 maj 2019.
 3. (ev.) Övriga frågor

  Anm:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 17 maj 2019 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Utbildning, ungdom, kultur och idrott

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.