Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2018/19:33

Kallelse och föredragningslista 2018/19:33 EU-nämndens sammanträde 2019-05-24

EU-nämndens sammanträde 2019-05-24

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2018/19:33


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-05-24 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor - Handel
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 9 november 2018
  Återrapport från informellt ministermöte den 21-22 februari 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 27 maj 2019
 2. (ca 09.30) Konkurrenskraft - Inre marknad och industri
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 18 februari 2019
  Återrapport från informellt möte den 2-3 maj 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 27 maj 2019
 3. (ca 10.00) Konkurrenskraft - Rymd och forskning
  Statsrådet Matilda Ernkrans
  Återrapport från möte i rådet den 19 februari 2019
  Återrapport från informellt möte den 3 april 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 28 maj 2019
 4. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 8 och 10 maj och protokoll från sammanträdena den 15 och 17 maj 2019.
 5. (ev.) Övriga frågor

  Anm:
  Nästa sammanträde äger rum måndagen den 27 maj 2019
  kl. 15.00
  i Skandiasalen och behandlar:
  * Information och samråd inför informellt möte i kretsen av stats- och regeringschefer

  forts.

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.