Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2018/19:37

Kallelse och föredragningslista 2018/19:37 EU-nämndens sammanträde 2019-06-12

EU-nämndens sammanträde 2019-06-12

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2018/19:37


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-06-12 kl. 11:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 17 maj 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 14 juni 2019
 2. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 24 och 27 maj och protokoll från sammanträdet den 5 juni 2019.
 3. (ev.) Övriga frågor

  Anm:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 14 juni 2019 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Allmänna frågor
  * Jordbruk och fiske

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.