Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2018/19:47

Kallelse och föredragningslista 2018/19:47 EU-nämndens sammanträde 2019-07-05

EU-nämndens sammanträde 2019-07-05

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2018/19:47


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-07-05 kl. 10:00
Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54

Föredragningslista

 1. Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 13 juni 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 8 juli 2019
 2. (ca.10.10) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Statsrådet Annika Strandhäll
  Återrapport från möte i rådet den 6 december 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 8 juli 2019
 3. (ca.10.20) Ekonomiska och finansiella frågor
  Statssekreterare Max Elger
  Återrapport från möte i rådet den 14 juni 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 9 juli 2019
 4. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 5, 12, 14 respektive 19 juni och protokoll från sammanträdena den 19, 20, 30 juni respektive 1 juli 2019.
 5. (ev.) Övriga frågor

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 12 juli 2019 kl. 10.00 i RÖ9-54 och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Allmänna frågor
  * Jordbruk och fiske
  * Ekonomiska och finansiella frågor - budget

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.