Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:19

Kallelse och föredragningslista 2019/20:19 EU-nämndens sammanträde 2020-01-10

EU-nämndens sammanträde 2020-01-10

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:19


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-01-10 kl. 9:00:
Plats: Obs! RÖ9-54

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor 
  Utrikesminister Ann Linde
  Information och samråd inför extrainsatt möte i rådet den 10 januari 2020

  Utrikesminister Ann Linde kommer att delta i salen. Ledamöter som inte har möjlighet att delta i salen kan ringa in till mötet.

 2. (ev.) Övriga frågor

  Anm: Nästa sammanträde äger rum 
  fredagen den 17 januari 2020 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Ekonomiska och finansiella frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.