Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:2

Kallelse och föredragningslista 2019/20:2 EU-nämndens sammanträde 2019-09-20

EU-nämndens sammanträde 2019-09-20

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:2


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-09-20 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Konkurrenskraft - Inre marknad och industri
  Näringsminister Ibrahim Baylan
  Återrapport från möte i rådet den 27 maj 2019
  Återrapport från informellt ministermöte den 5 juli 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 26 september 2019
 2. (ca 09.15) Konkurrenskraft - Forskning
  Statsrådet Matilda Ernkrans
  Återrapport från möte i rådet den 28 maj 2019
  Återrapport från informellt ministermöte den 4 juli 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 27 september 2019
 3. (ca 09.30) Transport, telekommunikation och energi
  Statsrådet Anders Ygeman
  Återrapport från möte i rådet den 25 juni 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 24 september 2019
 4. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 13 september 2019
 5. (ev.) Övriga frågor

  Anm:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 27 september 2019 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Miljö
  forts.

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.