Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:21

Kallelse och föredragningslista 2019/20:21 EU-nämndens sammanträde 2020-01-24

EU-nämndens sammanträde 2020-01-24

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:21


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-01-24 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Statsrådet Hans Dahlgren
  Återrapport från möte i rådet den 10 december 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 28 januari 2020
 2. (ca. kl. 09.30) Jordbruk och fiske
  Statsrådet Jennie Nilsson
  Återrapport från möte i rådet den 16-17 december 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 27 januari 2020
 3. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 10 januari och protokoll från sammanträdet den 17 januari 2020.
 4. (ev.) Övriga frågor

  Anm: Nästa sammanträde äger rum 
  fredagen den 14 februari 2020 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Jordbruk och fiske
  * Ekonomiska och finansiella frågor
  * Ungdom, utbildning, kultur och idrott


                                        
                                                                    
  forts.