Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:22

Kallelse och föredragningslista 2019/20:22 EU-nämndens sammanträde 2020-02-12

EU-nämndens sammanträde 2020-02-12

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:22


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-02-12 kl. 11:00
Plats: Obs! RÖ9-54

Föredragningslista

 1. Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Socialminister Lena Hallengren 
  (deltar per telefon)
  Information och samråd inför extrainsatt möte i rådet den 13 februari 2020
 2. (ev.) Övriga frågor

  Anm: Nästa sammanträde äger rum 
  fredagen den 14 februari 2020 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Ekonomiska och finansiella frågor
  * Ungdom, utbildning, kultur och idrott
  * Allmänna frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.