Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:5

Kallelse och föredragningslista 2019/20:5 EU-nämndens sammanträde 2019-10-04

EU-nämndens sammanträde 2019-10-04

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:5


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-10-04 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.