Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:54

Kallelse och föredragningslista 2019/20:54 EU-nämndens sammanträde 2020-05-29

EU-nämndens sammanträde 2020-05-29

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:54


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-05-29 kl. 8:30:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

1. Utrikes frågor Utrikesminister Ann Linde Återrapport från videomöte den 15 maj 2020 Information och samråd inför videomöte den 29 maj 2020
2. (ca kl. 09.00) Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Återrapport från extrainsatt möte i rådet den 4 mars 2020 Återrapport från möte i rådet den 13 mars 2020 Återrapport från videomöte den 6 april 2020 Information och samråd inför videomöte den 4-5 juni 2020
3. (ca kl. 09.30) Rättsliga och inrikes frågor Statsrådet Mikael Damberg Återrapport från videomöte den 28 april 2020 Information och samråd inför videomöte den 4-5 juni 2020
4. (ca kl. 09.40) Utbildning, ungdom, kultur och idrott Kultur- och demokratiminister Amanda Lind Återrapport från möte i rådet den 21 november 2019 Återrapport från videomöte den 21 april 2020 Information och samråd inför videomöte den 2 juni 2020
5. Justering Uppteckningar från sammanträdena den 8, 11 och 15 maj och protokoll från sammanträdet den 25 maj 2020
6. (ev.) Övriga frågor
forts.

Till p. 1 (Utrikes frågor) Från Utrikesdepartementet:
- Återrapport från videomöte den 15 maj 2020 (finns att hämta i banhallen)

Till p. 2-3 (Rättsliga och inrikes frågor)
Från Justitiedepartementet:
- Återrapport från extrainsatt möte i rådet den 4 mars 2020 (finns att hämta i informationsdisken i bankhallen)
- Återrapport från möte i rådet den 13 mars 2020 (finns att hämta i informationsdisken i bankhallen) - Återrapport från videomöte den 6 april 2020 (finns att hämta i informationsdisken i bankhallen)
- Återrapport från videomöte den 28 april 2020 (finns att hämta i informationsdisken i bankhallen)

Till p. 4 (Utbildning, ungdom, kultur och idrott)
Från Kulturdepartementet:
- Återrapport från möte i rådet den 21 november 2019

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.