Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:55

Kallelse och föredragningslista 2019/20:55 EU-nämndens sammanträde 2020-06-03

EU-nämndens sammanträde 2020-06-03

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:55


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-06-03 kl. 11:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.