Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:8

Kallelse och föredragningslista 2019/20:8 EU-nämndens sammanträde 2019-10-18

EU-nämndens sammanträde 2019-10-18

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:8


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-10-18 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1.  Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Statsrådet Åsa Lindhagen
  Återrapport från möte i rådet den 13 juni 2019
  Återrapport från möte i rådet den 8 juli 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 24 oktober 2019
 2. A-punkter
  Ev. beslut om ny rutin avseende A-punkts annoteringar 
 3. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 27 september samt 4 oktober och protokoll från sammanträdet den 11 oktober 2019.
 4. (ev.) Övriga frågor

  Anm: Nästa sammanträde äger rum torsdagen den
  24 oktober 2019 kl. 10.45 
  i Skandiasalen och behandlar:
  * Europeiska revisionsrättens årsrapport 2018

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.