Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:1

Kallelse och föredragningslista 2020/21:1 EU-nämndens sammanträde 2020-09-11

EU-nämndens sammanträde 2020-09-11

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:1


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-09-11 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

 2. Konkurrenskraft Inre marknad och industri
  Statsrådet Anna Hallberg
  Återrapport från videomöte den 12 juni 2020
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 september 2020

 3. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 14, 19 och 24 augusti och protokoll från sammanträdena den 19 och 24 augusti 2020

 4. (ev.) Övriga frågor

  Anm: 
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 18 september kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Jordbruk och fiske
  * Allmänna frågor
  * Utrikes frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.