Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:17

Kallelse och föredragningslista 2020/21:17 EU-nämndens sammanträde 2020-11-27

EU-nämndens sammanträde 2020-11-27

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:17


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-11-27 kl. 8:30:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1.  Fråga om medgivande till deltagande på distans
 2.  Rättsliga och inrikes frågor
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Återrapport från extrainsatt videomöte den 13 november 2020
  Information och samråd inför videomöte den 2 december 2020
 3. (ca. 09.00) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Mikael Damberg
  Återrapport från extrainsatt videomöte den 13 november 2020
  Information och samråd inför videomöte den 2 december 2020
 4. (ca. 09.15) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Socialminister Lena Hallengren
  Återrapport från extrainsatt videomöte den 30 oktober 2020
  Information och samråd inför videomöte den 2 december 2020
  Information inför
   videomöte den 3 december 2020
 5. (ca. 09.40) Sysselsättningsocialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Statsrådet Åsa Lindhagen
  Återrapport från videomöte den 13 oktober 2020
  Återrapport från informellt ministermöte den 20 november 2020
  Information och samråd inför
   videomöte den 3 december 2020
 6. (ca. 10.00) Sysselsättningsocialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
  Återrapport från videomöte den 13 oktober 2020
  Information och samråd inför
   videomöte den 3 december 2020
 7. (ca kl. 10.20) Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från videomöte den 4 november 2020
  Information och samråd inför videomöte den 1 december 2020
 8. (ca. 11.00) Utbildning, ungdom, kultur och idrott
  Utbildningsminister Anna Ekström
  Återrapport från videomöte den 18 maj 2020
  Återrapport från informellt ministermöte den 23 juni
  Återrapport från informellt ministermöte den 16-17 september 2020
  Information och samråd inför videomöte den 30 november 2020
 9. (ca. 11.10) Utbildning, ungdom, kultur och idrott
  Kultur- och demokratiminister Amanda Lind
  Återrapport från videomöte den 19 maj 2020
  Information och samråd inför videomöten den 30 november 2020
 10. Utbildning, ungdom, kultur och idrott
  Kultur- och demokratiminister Amanda Lind
  Återrapport från videomöte den 19 maj 2020
  Information och samråd inför videomöte den 1 december 2020
 11. Utbildning, ungdom, kultur och idrott 
  Kultur- och demokratiminister Amanda Lind
  Återrapport från videomöte den 2 juni 2020
  Information och samråd inför videomöte den 1 december 2020
 12. (ca kl. 11.30) Ekonomiska och finansiella frågor - Budget
  Statssekreterare Max Elger
  Information och samråd inför
   förlikningsmöte den 4 december 2020
 13. Justering
  Protokoll från sammanträden den 19 och 20 november samt uppteckningar från sammanträdet den 13 november 2020.
 14. (ev.) Övriga frågor

  Anm: 
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 4 december 2020 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Transport, telekommunikation och energi
  * Allmänna frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.