Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:23

Kallelse och föredragningslista 2020/21:23 EU-nämndens sammanträde 2021-01-15

EU-nämndens sammanträde 2021-01-15

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:23


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2021-01-15 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
 2. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från videomöte den 1 december 2020
  Information och samråd inför videomöte den 19 januari 2021
 3. (ca. 09.30) Allmänna frågor
  Statsrådet Hans Dahlgren
  Återrapport från videomöte den 8 december 2020
  Information och samråd inför videomöte den 18 januari 2021
 4. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 28 december 2020
 5. (ev.) Övriga frågor

  Anm: 
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 22 januari 2021 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Jordbruk och fiske
  * Utrikes frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.