Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2016/17:32

Kallelse och föredragningslista 2016/17:32 EU-nämndens sammanträde 2017-03-31

EU-nämndens sammanträde 2017-03-31

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2016/17:32


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-03-31 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista


 1. Utrikes frågor
  Kabinettssekreterare Annika Söder
  Återrapport från möte i rådet den 6 mars 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 3 april 2017
 2. (ca kl. 10.00) Jordbruk och fiske
  Statsrådet Sven-Erik Bucht
  Återrapport från möte i rådet den 6 mars 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 3 april 2017
 3. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 17 mars samt protokoll från sammanträdet den 24 mars.
 4. (ev.) Övriga frågor


  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 21 april
  kl. 09:00 i Skandiasalen (N3)
  och behandlar:
  * Allmänna frågor - sammanhållning
  * Allmänna frågor (extra möte)

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.