Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2016/17:42

Kallelse och föredragningslista 2016/17:42 EU-nämndens sammanträde 2017-06-15

EU-nämndens sammanträde 2017-06-15

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2016/17:42


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-06-15 kl. 12:30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 23 maj 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 16 juni 2017
 2. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 24 och den 29 maj 2017 samt protokoll från sammanträdena den 24, 29 maj samt den 2 juni 2017
 3. (ev.) Övriga frågor


  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 16 juni kl. 09:00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Miljö
  * Allmänna frågor (art. 50)
  * Allmänna frågor
  * Utrikes frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.