Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2016/17:5

Kallelse och föredragningslista 2016/17:5 EU-nämndens sammanträde 2016-10-07

EU-nämndens sammanträde 2016-10-07

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2016/17:5


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-10-07 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansmarknadsminister Per Bolund
  Återrapport från möte i rådet den 12 juli
  Återrapport från informellt ministermöte den 9-10 september
  Information och samråd inför möte i rådet den 11 oktober
 2. (ca 09.30) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Anders Ygeman
  Återrapport från möte i rådet den 9-10 juni
  Återrapport från informellt ministermöte den 7-8 juli
  Information och samråd inför möte i rådet den 13-14 oktober
 3. (ca 10.00) Rättsliga och inrikes frågor
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 9-10 juni
  Återrapport från informellt ministermöte den 7-8 juli
  Information och samråd inför möte i rådet den 13-14 oktober
 4. (ca 11.00) Jordbruk och fiske
  Statssekreterare Elisabeth Backteman
  Återrapport från möte i rådet den 18 juli
  Återrapport från informellt ministermöte den 13 september
  Information och samråd inför möte den 10 oktober
 5. (ca 11.15) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 16-17 juni
  Återrapport från informellt ministermöte den 14-15 juli
  Information och samråd inför möte i rådet den 13 oktober


  forts.


 6. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 23 september samt protokoll från sammanträdet den 29 september.
 7. (ev.) Övriga frågor


  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 14 oktober
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Utrikes frågor
  * Utrikes frågor - handel
  * Miljö

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.