Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2019/20:15

Kallelse och föredragningslista 2019/20:15 EU-nämndens sammanträde 2019-11-29

EU-nämndens sammanträde 2019-11-29

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2019/20:15


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-11-29 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Rättsliga och inrikes frågor
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 7-8 oktober 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 2-3 december 2019
 2.  Transport, telekommunikation och energi
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Information och samråd inför möte i rådet den 2 december 2019
 3. ca kl. 09.30) Transport, telekommunikation och energi
  Statsrådet Anders Ygeman
  Återrapport från möte i rådet den 7 juni 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 3 december 2019

 4. Transport, telekommunikation och energi
  Statsrådet Anders Ygeman
  Återrapport från möte i rådet den 24 september 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 4 december 2019

 5. (ca kl. 09.50) Transport, telekommunikation och energi
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth
  Återrapport från möte i rådet den 20 september 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 2 december 2019
 6. (ca kl. 10.20) Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 8 november 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 5 december 2019     


                                                                               
  forts. 

   
 7. (ca kl. 11.00) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Mikael Damberg
  Återrapport från möte i rådet den 7-8 oktober 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 2-3 december 2019
   
 8. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 15 november samt protokoll från sammanträdet den 22 november 2019.

 9. (ev.) Övriga frågor

  Anm: Nästa sammanträde äger rum 
  fredagen den 6 december 2019 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Allmänna frågor - sammanhållning
  * Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård
   

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.